کتاب های مرجع

دانلود آخرین نسخه کتاب های مورد نیاز برای امتحان کانکور سراسری

به همراه کتاب راهنمای معلم (حل سوالات)

کتاب ها بصورت فایل PDF می باشند.

ریاضیات

علوم طبیعی

علوم اجتماعی

تعلیم و تربیه اسلامی 12


تعلیم و تربیه اسلامی 11


تعلیم و تربیه اسلامی 10


تفسیر شریف 11


تفسیر شریف 10


زبان ها و جیولوجی

زبان و ادبیات دری 12


زبان و ادبیات دری 11


زبان و ادبیات دری 10