فورم های کانکور 1394

45 فورم کانکور 1394

همانطور که می دانید مطالعه فورم های کانکوری دارای اهمیت زیادی می باشد زیرا این فورم ها از یکسو دانش آموز را با طرز سوالات کانکور آشنا می کند و از سوی دیگر نمونه ای از بانک سوالات وزارت تحصیلات عالی است.

.فورم کانکور سال 1394 را که برای شما آماده کردیم از مرکز آموزشی انیس می باشد. در حقیقت این جزوه دارای 7105 سوال بوده که تقریبا معادل 45 فورم است

 • ریاضیات (الجبر): 1269 سوال
 • ریاضیات (هندسه): 387 سوال
 • ریاضیات (مثلثات): 368 سوال
 • فزیک: 573 سوال
 • کیمیا: 638 سوال
 • بیولوژی: 627 سوال
 • علوم اجتماعی: 1788 سوال
 • زبان و جیولوژی: 1455 سوال

برای دانلود فورم بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

دانلود (حجم: 22mb)

نمایش (نمایش بصورت آنلاین)

نکته: برای باز کردن فایل نیاز به نرم افزار Adobe Reader دارید.

دانلود (حجم: 90mb)

باتشکر از مرکز آموزشی انیس:

مرکز آموزشی انیس


29 فورم کانکور 1394

همانطور که می دانید مطالعه فورم های کانکوری دارای اهمیت زیادی می باشد زیرا این فورم ها از یکسو دانش آموز را با طرز سوالات کانکور آشنا می کند و از سوی دیگر نمونه ای از بانک سوالات وزارت تحصیلات عالی است.

فورمی را که امروز برای شما آماده کردیم از مرکز آموزشی قیس رابین می باشد، که جمعا 29 فورم کانکور سال 1394-1395 است. لیست فورم ها قرار زیر است:

 1. بامیان (روز اول)
 2. بامیان (روز سوم)
 3. بدخشان (روز اول)
 4. بدخشان (روز دوم)
 5. بدخشان (روز سوم)
 6. بدخشان (روز چهارم)
 7. دایکندی (روز اول)
 8. دایکندی (روز دوم)
 9. غزنی (روز اول)
 10. غزنی (روز دوم)
 11. غزنی (روز سوم)
 12. غور (روز اول)
 13. غور (روز دوم)
 14. میدان وردک (روز اول)
 15. میدان وردک (روز دوم)
 16. آکادمی نظامی (روز دوم)
 17. آکادمی نظامی (روز سوم)
 18. ارزگان
 19. بامیان (روز دوم)
 20. بغلان
 21. سمنگان (روز اول)
 22. فراه (روز دوم)
 23. کاپیسا (روز اول)
 24. لوگر (روز اول)
 25. لوگر (روز دوم)
 26. بلخ
 27. هرات (روز اول)
 28. کابل (روز اول)
 29. کابل (روز دوم)

برای دانلود فورم بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

دانلود (حجم: 31.1mb)

نمایش (نمایش بصورت آنلاین)

نکته: برای باز کردن فایل نیاز به نرم افزار Adobe Reader دارید.

دانلود (حجم: 90mb)

باتشکر از مرکز آموزشی قیس رابین