اساسات کانکور

۴۰ قسمت از برنامه آموزشی "اساسات کانکور" بر اساس نصاب جدید

برای انتخاب قسمت مورد نظر روی علامت playlist ▶ در گوشه راست بالا کلیک کنید.

  • قسمت ۱ تا ۱۷ آموزش ریاضیات
  • قسمت ۱۸ تا ۲۸ آموزش فزیک
  • قسمت ۲۹ تا ۴۰ آموزش کیمیا