اساسات کیمیا

۲۱ قسمت از برنامه آموزشی "اساسات کیمیا کانکوری" صنف هفتم تا نهم بر اساس نصاب جدید

برای انتخاب قسمت مورد نظر روی علامت playlist ▶ در گوشه راست بالا کلیک کنید.

  • کیمیا صنف هفتم (قسمت ۱ تا ۵)
  • کیمیا صنف هشتم (قسمت ۶ تا ۱۳)
  • کیمیا صنف نهم (قسمت ۱۴ تا ۲۱)