آموزش فزیک

ویدیوهای آموزشی فزیک کانکوری

این ویدیوها بر اساس صنوف درسی مکتب یعنی از صنف هفتم تا دوازدهم تقسیم بندی شده است.

۶۸ قسمت از برنامه آموزشی "فزیک کانکوری" صنف هفتم تا دوازدهم بر اساس نصاب جدید

برای انتخاب قسمت مورد نظر روی علامت playlist ▶ در گوشه راست بالا کلیک کنید.

  • فزیک صنف هفتم (قسمت ۱ تا ۷)
  • فزیک صنف هشتم (قسمت ۸ تا ۱۲)
  • فزیک صنف نهم (قسمت ۱۳ تا ۱۷)
  • فزیک صنف دهم (۱۸ تا ۴۳)
  • فزیک صنف یازدهم (قسمت ۴۴ تا ۵۸)
  • فزیک صنف دوازدهم (قسمت ۵۹ تا ۶۸)