ویدیوهای آموزشی

بیش از 540 ویدیوی آموزشی کانکوری با کیفیت عالی

آموزش های مرحله به مرحله مطابق با صنوف درسی و نصاب جدید

آموزش مضامین ساینسی ریاضی، فزیک، کیمیا و تطبیقات کانکوری

لیست تمام ویدیوهای آموزشی موجود در سایت

این ویدیوها بر اساس صنوف درسی مکتب یعنی از صنف هفتم تا دوازدهم تقسیم بندی شده است. برای ورود به صفحه پخش اینجا کلیک کنید.

این ویدیوها بر اساس صنوف درسی مکتب یعنی از صنف هفتم تا دوازدهم تقسیم بندی شده است. برای ورود به صفحه پخش روی صنف مورد نظر کلیک کنید.

این ویدیوها بر اساس صنوف درسی مکتب یعنی از صنف هفتم تا دوازدهم تقسیم بندی شده است. برای ورود به صفحه پخش روی صنف مورد نظر کلیک کنید.

۴۰ قسمت از برنامه آموزشی "اساسات کانکور" بر اساس نصاب جدید. برای ورود به صفحه پخش اینجا کلیک کنید.