وبسایت کانکور

نتایج کانکور 1400 ⬇

kankor1400-179350(www.kankor.cf)

نتایج کانکور 1399/1400 شامل 179350 داوطلب

نتایج کانکور 1399 ⬇

Kankor1399-182037.xlsx

نتایج کانکور 1398/1399 شامل 182037 داوطلب

اداره ملی امتحانات ⬇

آموزش های ویدیویی

بیش از 540 ویدیوی آموزشی کانکوری با کیفیت عالی

آموزش های مرحله به مرحله مطابق با صنوف درسی و نصاب جدید

آموزش مضامین ساینسی ریاضی، فزیک، کیمیا و تطبیقات کانکوری

این ویدیوها بر اساس صنوف درسی مکتب یعنی از صنف هفتم تا دوازدهم تقسیم بندی شده است. برای ورود به صفحه پخش اینجا کلیک کنید.

این ویدیوها بر اساس صنوف درسی مکتب یعنی از صنف هفتم تا دوازدهم تقسیم بندی شده است. برای ورود به صفحه پخش روی صنف مورد نظر کلیک کنید.

این ویدیوها بر اساس صنوف درسی مکتب یعنی از صنف هفتم تا دوازدهم تقسیم بندی شده است. برای ورود به صفحه پخش روی صنف مورد نظر کلیک کنید.

۴۰ قسمت از برنامه آموزشی "اساسات کانکور" بر اساس نصاب جدید. برای ورود به صفحه پخش اینجا کلیک کنید.

نتایج کانکور سال 1398

کاملترین فایل نتایج کانکور

نتایج کانکور 34 ولایت افغانستان بصورت کامل و جامع😊

پ ن: فایل موجود در دیگر صفحات و سایت ها کامل نبوده شامل 18 ولایت با تعداد تکراری می باشد ولی این فایل جامع بوده 164304 اشتراک کننده کانکور را شامل می شود. نتایج کانکور کوچی‌ها و قبایل سرحدات شامل نمی باشد.

بیشترین و کمترین نمرات رشته های کانکور سال 1398 که ممکن است داوطلبان کانکور سال 1399 در انتخاب رشته کمک نماید.

نکته: رشته های سهمیه بندی شده (مخصوص ولایات) بصورت جداگانه از رشته های عمومی قرار گرفته است.😊

صفحات اجتماعی ما: